Zinder Educatie


Het brede cursusaanbod biedt

kinderen

,

jongeren

en

volwassenen

volop keus om in hun vrije tijd meteen actief aan de slag te gaan met

kunst:

,

muziek

,

muziekles

op een

muziekinstrument

,

beeldende kunst

,

dansles

,

schilderles

,

tekenles

,

keramiek

,

theaterles

en

film

. Er zijn

Workshops

, oriënterende

cursussen

en verdiepende cursussen.Klachten die betrekking hebben op lessen of cursussen kunnen schriftelijk, mondeling of per e-mail ingediend worden bij de teamleider van de afdeling waarop de klacht betrekking heeft (muziek, beeldende kunst, dans of theater).
Klachten over administratieve processen en huisvesting kunnen schriftelijk, mondeling of per mail worden ingediend bij de directeur van Zinder.
De teamleider/directeur neemt de klacht zo spoedig mogelijk informeel in behandeling. Na contact te hebben opgenomen met alle bij de klacht betrokken personen doet de klachtenbehandelaar een voorstel voor een oplossing van het conflict of probleem. Zodra naar tevredenheid van de klager tegemoet gekomen is aan diens klacht, wordt door de klachtbehandelaar aan de klager meegedeeld dat de klacht als afgedaan wordt beschouwd.

In die gevallen waarin de informele behandeling van de klacht niet heeft geleid tot het naar tevredenheid van de klager tegemoet komen aan de klacht, wordt de behandeling overgenomen door de klachtencommissie van de gemeente Tiel.

Wanneer de klacht gaat over ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie of agressie kan door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel een vertrouwenspersoon aangewezen worden tot wie de klager zich kan wenden.


Manager Educatie - Charlotte Reinders - educatie@cultuurbedrijftiel.nl
Muziek - Alwin de Vries - muziek@cultuurbedrijftiel.nl
Dans en Theater - Inge de Peinder - dans@cultuurbedrijftiel.nl of theater@cultuurbedrijftiel.nl
Beeldende Kunst - Roos Fokkema - beeldend@cultuurbedrijftiel.nl


Delen:
Volgen: Facebook logo twitter logo google+ youtube logo
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel