Zinder Educatie


Het brede cursusaanbod biedt

kinderen

,

jongeren

en

volwassenen

volop keus om in hun vrije tijd meteen actief aan de slag te gaan met

kunst:

,

muziek

,

muziekles

op een

muziekinstrument

,

beeldende kunst

,

dansles

,

schilderles

,

tekenles

,

keramiek

,

theaterles

en

film

. Er zijn

Workshops

, oriënterende

cursussen

en verdiepende cursussen.
Muziekleerlingen van Zinder kunnen examens afleggen. Ook is het mogelijk landelijk genormeerde HAFABRA examens af te leggen. Ter ondersteuning worden er lessen muziektheorie aangeboden.


EXAMENS A B C D

Examen A, B, C en D
Voor leerlingen die dat willen, bestaat er bij Zinder de mogelijkheid om A, B, C of D examen te doen. In overleg met je leraar of lerares bepaal je wanneer je toe bent aan een examen.
Om een diploma te halen leg je een praktijk- en een theorie-examen af. Wat je op je praktijk examen laat horen, overleg je met je docent(e). Voor een indicatie van wat er gevraagd wordt kun je kijken in onderstaand schema: praktijkeisen.

Het theoretische deel van het A-examen wordt mondeling getoetst tijdens het praktijk examen. De stof staat in de reader Theorie A.

Het theoretische deel van het B-examen wordt schriftelijk getoetst. Ter voorbereiding is er een serie van 8 lessen gehoortraining 1. Om deze lessen te kunnen volgen moet je op de hoogte zijn van de stof die staat in de reader Theorie B.

Het theoretische deel van het C-examen wordt ook schriftelijk getoetst. Ter voorbereiding is er een serie van 8 lessen gehoortraining 2. Om deze lessen te kunnen volgen moet je op de hoogte zijn van de stof die staat in de reader Theorie C.

Het theoretische deel van het D-examen wordt eveneens schriftelijk getoetst. Bij voldoende belangstelling is er ter voorbereiding een serie van 8 lessen gehoortraining 3. Om deze lessen te kunnen volgen moet je op de hoogte zijn van de stof die staat in de reader Theorie D.


LICHTE MUZIEK
Voor leerlingen lichte muziek zijn er aparte theorie-examens. De lesstof is gericht op kennis die nodig is om te kunnen functioneren in een band. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Examen a: theorie wordt mondeling getoetst tijdens het praktijk examen

Examen B: theorie wordt schriftelijk getoetst. Ter ondersteuning wordt een serie van 8 theorielessen geboden

Examen C: theorie wordt schriftelijk getoetst. Ter ondersteuning wordt een serie theorielessen geboden. Aantal lessen en duur van de lessen is afhankelijk van het aantal kandidaten

Examen D: Hoofdbestanddeel van het D-examen is het openbare optreden. Het theoretische deel bestaat uit de organisatie van dat optreden. Daarbij wordt meegewogen: algehele organisatie, PR, betrekken mede-muzikanten, repertoirekeus, het instuderen, etc...

Bij voldoende belangstelling is er ter voorbereiding van het examen een serie van 8 lessen.

HAFABRA

Voor leerlingen die in een Harmonie, Fanfare of Brassband spelen, bestaat er de mogelijkheid HAFABRA A, B, C of D examen te doen.
Dit zijn landelijk genormeerde examens, toegespitst op blaas- en slagwerkinstrumenten.
De eisen voor deze examens wijken enigszins af van de bovengenoemde A, B, C en D examens van Zinder.
Informeer bij je Harmonie- of Fanfarevereniging of het vereist is om HAFABRA examen te doen.
De stof voor het theoretisch gedeelte van het HAFA A en B examen kun je terugvinden in de readers Theorie HAFA A en HAFA B.
In deze readers is oefenmateriaal opgenomen, zodat je de stof ten behoeve van het examen zelfstandig kunt leren.
Als aanvulling raden we aan de lessen gehoortraining 1 (voor HAFABRA A) en gehoortraining 2 (voor HAFABRA B).
Voor theorie C en D zijn er geen aprte readers.
Unisono heeft hiervoor goed bruikbare lesmateriaal ontwikkeld. Je docent(e) kan je hier meer over vertellen.

LESSTOF

Examen Vereiste stof Lessen Toetsing
A Theorie A - Mondeling
B Theorie B gehoortraining 1 Schriftelijk B
C Theorie C gehoortraining 2 Schriftelijk C
D Theorie D gehoortraining 3 Schriftelijk D
Lichte muziek LiMu Theorie B theorie LM Schriftelijk
Hafa A Theorie HAFA A gehoortraining 1 Schriftelijk B + aanvulling
Hafa B Theorie HAFA B gehoortraining 2 Schriftelijk C + aanvulling
Hafa C UNISONO Muziektheorie C gehoortraining 3 Schriftelijk D + aanvulling
Hafa D UNISONO Muziektheorie C   Schriftelijk D + werkstuk

Lesstof voor HAFABRA examens ongestemd slagwerk:
HAFABRA A ongestemd
HAFABRA B ongestemd

PRAKTIJK EXAMEN

Globale eisen voor alle secties
Alle instrumenten behalve LM / Pop LM / Pop
A -Minimaal 3 speelstukken
-prima vista
-toonladders
-uit hoofd / voor- en naspelen
-samenspel (met docent, CD of medeleerling)
-Minimaal 3 speelstukken
-technische oefeningen
-uit hoofd / voor- en naspelen
-samenspel (met docent, CD of medeleerling)
B -Minimaal 4 speelstukken
-prima vista
-toonladders
-uit hoofd spelen (facultatief)
-samenspel (met docent, CD of medeleerling)
-Minimaal 4 speelstukken
-technische oefeningen
-uit hoofd spelen
-samenspel (met docent, CD of medeleerling)
-improvisatie
C -Programma met verschillende stijlen
-prima vista
-toonladders
-uit hoofd spelen (facultatief)
-samenspel (met docent, CD of medeleerling)
-Programma met verschillende stijlen
-technische oefeningen
-uit hoofd / voor- en naspelen
-samenspel (met medeleerling voorkeur heterogeen)
-improvisatie
D -Programma met verschillende stijlen
-uit hoofd spelen (facultatief)
-samenspel (met medeleerling, voorkeur heterogeen)
-Programma met verschillende stijlen
-samenspel (met medeleerling voorkeur heterogeen)
-improvisatie -eigen werk (facultatief)


Duur van het examen en samenspelling commissies
Examen Duur (minuten) Aantal commissie leden
A 20 2
B 25 2
C 30 3
D gesplitst in technisch en openbaar gedeelte 3

LESROOSTER

De praktijkexamens vinden plaats op zaterdag 12-6-2021

Theorielessen (gehoortraining 1 & 2 en theorie Lichte Muziek)

NIVEAUgehoortraining 2
C/D / Hafa B/C
START4-1-2021
DAGmaandag onder voorbehoud
examen 8 maart
TIJD19.20 - 20.05 uur
DOCENTJos Hendrich
LOCATIE1.01 Multi
Zinder TIEL
LESSEN9 x
TARIEF€ 35,00
gratis voor ll. (instr.) van Zinder
CODE20GT11

  


NIVEAUgehoortraining 1
B / Hafa A
START8-1-2021
DAGvrijdag onder voorbehoud
examen 12 maart
TIJD18.30 - 19.15 uur
DOCENTJos Hendrich
LOCATIE1.12 Multi
Zinder TIEL
LESSEN9 x
TARIEF€ 35,00
gratis voor ll. (instr.) van Zinder
CODE20GT51

  


OEFENSTOF - EARZ

Via de EARZ-app kun je oefenen met notenlezen, ritmes, intervallen en akkoorden.
Leerlingen van Zinder kunnen een gratis account aanvragen.

Naar de app EARZ

Wil je toegang tot deze app? Verstuur dan onderstaand formulier.

Naam 
Instrument 
Docent 
Aantal jaar les 
E-mail adres


Volgen: Facebook logo twitter logo google+ instagram logo
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel