Zinder Educatie


Het brede cursusaanbod biedt

kinderen

,

jongeren

en

volwassenen

volop keus om in hun vrije tijd meteen actief aan de slag te gaan met

kunst:

,

muziek

,

muziekles

op een

muziekinstrument

,

beeldende kunst

,

dansles

,

schilderles

,

tekenles

,

keramiek

,

theaterles

en

film

. Er zijn

Workshops

, oriënterende

cursussen

en verdiepende cursussen.


Zinder biedt muziekleerlingen met uitzonderlijke aanleg de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in een talentklas. Na het behalen van het B-diploma kunnen zij hierin instromen.

Leerlingen uit de talentklas hebben
 • langer les (voorbereiding C-examen: 30 minuten, voorbereiding D examen 40 minuten)
 • samenspelles: er worden projecten opgezet afhankelijk van het aantal leerlingen in de talentklas en de samenstelling daarvan
 • aanvullende theorielessen
 • gelegenheid tot voorspelen, er worden intern en extern mogelijkheden gezocht om podiumervaring op te doen
 • mogelijk om C+ en een D+ examen af te leggen; de examens bestaan uit een theoretisch en praktisch gedeelte; een openbaar optreden is onderdeel van het praktische gedeelte
De omvang van het aanbod aan samenspel en theorieles is afhankelijk van het aantal kandidaten in de talentklas.

Toelating en voortgang
 • Om toegelaten te worden tot de talentklas moet auditie gedaan worden
 • Er kan uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van de docent auditie gedaan worden
 • Audities vinden uitsluitend plaats op de dag dat instrumentale examens plaatsvinden (meestal in juni)
 • De examencommissie beslist of een leerling toegelaten word of niet
 • C+ en het D+ kandidaten doen na één jaar een voortgangstoets (op de examendag). De commissie beoordeelt of er voldoende vordering is. Het C+ en D+ examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Een openbaar optreden is onderdeel van het praktische gedeelte.
 • De talentklas staat open voor leerlingen tot 21 jaar

Tarieven 2019 - 2020
 • C+ klas: € 632
 • D+ klas: € 760


Delen:
Volgen: Facebook logo twitter logo google+ youtube logo
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel