Zinder Educatie


Het brede cursusaanbod biedt

kinderen

,

jongeren

en

volwassenen

volop keus om in hun vrije tijd meteen actief aan de slag te gaan met

kunst:

,

muziek

,

muziekles

op een

muziekinstrument

,

beeldende kunst

,

dansles

,

schilderles

,

tekenles

,

keramiek

,

theaterles

en

film

. Er zijn

Workshops

, oriënterende

cursussen

en verdiepende cursussen.


IK DANS, In de Klas Dans, is een verdiepende leerlijn dans voor de groepen 1 t/m 6 van het primair onderwijs in de gemeente Tiel. Deze leerlijn werd de afgelopen vier jaar ontwikkeld in het kader van de CMK regeling (Cultuureducatie Met Kwaliteit) met financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Gemeente Tiel. Vanuit subsidiegevers en basisscholen is een positief advies gegeven om door te gaan met CMK/IK DANS tot (voorlopig) 2020.
In dit schooljaar, 2017-2018, zijn er vijf Tielse basisscholen waar IK DANS in het curriculum is opgenomen: Montessorischool Tiel, De Waayer Passewaaij, De Waayer Wadenoijen, Prins Maurits Passewaaij en Prins Willem Alexander Centrum.
In totaal krijgen zo’n 750 kinderen van 27 schoolgroepen dansles van 6 dansdocenten.
Nieuw dit schooljaar is dat de groepen 7 en 8, die al bekend waren met IK DANS, ook dansactiviteiten aangeboden krijgen. Niet als wekelijkse dansles, maar bijvoorbeeld als begeleiding voor de groep 8 eindmusical of door het maken van een dansvideoclip.
Alle kinderen bezoeken een dansvoorstelling gemaakt en gedanst door studenten van ArtEZ Bachelor opleiding Dans Docent Arnhem in het theater van Zinder. Deze voorstellingen zijn de afsluiting van de periode waarin studenten als stage lesgeven binnen de IK DANS scholen, een vast onderdeel in de leerlijn dans.


VISIE OP DANS in het Primair Onderwijs

Structuur les: Opwarming - Kernopdracht - Afsluiting.

Wat doet dans met en voor basisschoolleerlingen op scholen? Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan experimenteren, ordenen en leren beheersen. Dansen is zowel een leerproces als een creatief proces. Alle kinderen kunnen meedoen, ongeacht aanleg, leeftijd of ontwikkelingsfase.
Het dansaanbod van Zinder Educatie voor het Primair Onderwijs houdt rekening met de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontplooiingsdrang van kinderen en hun behoefte aan communicatie. Dans verbindt én is een middel om te communiceren. We zien het kind als individu. Zo benadert de dansdocent de leerling dan ook. Maar ieder individu is onderdeel van een groep. We werken met groepsopdrachten waarbij ieder kind op eigen niveau en naar eigen beleving kan werken. Improvisatie en compositie zijn de sleutelwoorden, door het zich eigen maken van danstechnische elementen krijgt een kind zelfvertrouwen. Kinderen ervaren hoe het is om samen te dansen, maar leren ook samen te werken.

DANSLESSEN: Alle groepen 1 t/m 6 krijgen 15 dans lessen door een dansvakdocent; 5 lessen van een derdejaarsstudent van Artez Bachelor opleiding Docent Dans. De groepen 7 en 8 krijgen 8 uur dansaanbod op maat.
DANSVOORSTELLINGEN: Alle groepen: voorstelling door studenten van Artez Bachelor opleiding Docent Dans in Zinder.

In de nieuwsbrieven is te lezen hoe het IK DANS-jaar verloopt.


Volgen: Facebook logo twitter logo google+ instagram logo
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel