Zinder Educatie


Het brede cursusaanbod biedt

kinderen

,

jongeren

en

volwassenen

volop keus om in hun vrije tijd meteen actief aan de slag te gaan met

kunst:

,

muziek

,

muziekles

op een

muziekinstrument

,

beeldende kunst

,

dansles

,

schilderles

,

tekenles

,

keramiek

,

theaterles

en

film

. Er zijn

Workshops

, oriënterende

cursussen

en verdiepende cursussen.


Voorwerpen die vroeger in de St. Maartenskerk werden gebruikt in dienst van de akoestiek, zijn nu ware kunstschatten! Tijdens een interactieve rondleiding komen de leerlingen veel te weten, te zien en te horen over de kerk, het orgel, de toren, de luidklokken en het beiaard.
Er mag ook gespeeld worden, leerlingen krijgen de gelegenheid om iets op het orgel en het beiaard te spelen. Let op: heel Tiel kan het horen!

De les wordt gegeven door twee docenten: organist Ben Middeldorp en beiaardier Wim Ruitenbeek.

Tijdens de excursie wordt de groep in tweeën gesplitst. Eén groep gaat mee met de organist en de andere groep met de beiaardier. Na 45 minuten wisselen de groepen.

Geschikt voor groep 7
Een bezoek aan de St Maartenskerk van 90 minuten
Kosten: € 180,- per groep


Inschrijven
Aanvragen van een les kan via e-mail naar Zinder Educatie.
Of neem telefonisch contact op met Susanne Velberg of Roos Fokkema, 0344 636060.


Volgen: Facebook logo twitter logo google+ instagram logo
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel