KultuurKonnekt is het regionale coördinatiepunt voor kunst- en cultuureducatie op scholen voor met name basis-, en speciaal onderwijs (incidenteel ook voortgezet onderwijs) in alle gemeenten van het Rivierenland .


Financiën voor Cultuuronderwijs
Schoolbesturen ontvangen van het Rijk t.b.v. Culturele vorming/ Cultuureducatieve activiteiten de volgende bedragen:
Vanuit LUMPSUM (in 2017):
- per school: € 101,51
- per leerling: € 4,24
Vanuit de PRESTATIEBOX:
- per leerling: € 11,64


AANBOD CE 2017-2018
Vanaf juli 2017 zal uitsluitend het CE-aanbod van culturele instellingen in de gemeenten Tiel en West Maas en Waal op de website van KultuurKonnekt aangeboden worden.
Het overige aanbod (o.a. Paleis het Loo, Slot Loevestein, Het Gelders Orkest, Kwatta, Elisabeth Weeshuis Museum, Kasteel Ammersoyen, Stadskasteel Zaltbommel, Marechaussee-Museum, enz.) zal dan op deze site ontbreken.


DIENSTVERLENING KULTUURKONNEKT vanaf 1 januari 2017
Beste relaties van Kultuurkonnekt,

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat De Plantage in 2017 (in afwachting van de aanstaande reorganisatie) gaat functioneren op basis van verlenging van het huidige convenant met de gemeente Tiel. Dit was voor mij reden om de daarin gemaakte afspraken nog eens goed tegen het licht te houden. Voor wat betreft Kultuurkonnekt (als onderdeel van De Plantage) geeft het convenant de opdracht tot dienstverlening aan scholen en culturele instellingen in Tiel en in gemeenten die bijdragen aan de kosten van Kultuurkonnekt.
In de praktijk gaat het naast Tiel dan alleen om scholen en culturele instellingen in de gemeente West Maas & Waal.
De dienstverlening betreft:
o De centrale coördinatie en verspreiding van het aanbod van professionele aanbieders van cultuureducatie.
o Onderhouden van een netwerk van ICC’ers en schooldirecties.
o Onderhouden van een netwerk van cultuuraanbieders.
o Coördinatie inschrijvingen tot aan planning en inroostering.
Het convenant voegt daar aan toe: “Het inplannen en inroosteren van de inschrijvingen per activiteit gebeurt door de culturele instellingen die de betreffende activiteit aanbiedt”.
Met ingang van 1 jan 2017 zullen de werkzaamheden van Kultuurkonnekt zich beperken tot de opdracht zoals die in het convenant is verwoord. Voor scholen en culturele instellingen in de gemeenten Tiel en West Maas & Waal blijft Kultuurkonnekt het centrale coördinatie- en informatiepunt en de initiator van netwerkbijeenkomsten. Ook voor inschrijvingen kunnen scholen uit Tiel en West Maas & Waal bij Kultuurkonnekt terecht, er blijft dus overzicht over de aanvragen en er blijft één aanspreekpunt. Kultuurkonnekt zal deze inschrijvingen doorspelen naar de culturele organisaties maar zal de activiteiten niet meer plannen of inroosteren. Ook voor het aanbod van Reizen in de Tijd (mits uitgevoerd door culturele instellingen uit Tiel en West Maas & Waal) gaat dit gelden.
Aan scholen en culturele instellingen buiten de gemeenten Tiel en West Maas & Waal kan Kultuurkonnekt op grond van haar opdracht helaas geen diensten meer verlenen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hans van Gemert
Directeur a.i. De Plantage


Kort nieuws
Zinder
Rechtbankstraat 1
Postbus 250     4000 AG Tiel
Telefoon 0344 640 693
Fax 0344 630 810
educatie@cultuurbedrijftiel.nl