Bestanden, Nieuwsbrief etc.
Aan deze pagina wordt nog gewerkt
Kultuurkonnekt info
Nieuwsbrieven
AANBOD CE 2016-2017

Dit jaar verschijnt er geen brochure. Wel is vanaf 1 september een Full-color Nieuwsbrief verstuurd (in twee-voud) aan alle basisscholen in het Rivierenland. Een exemplaar is bedoeld voor op de tafel in de teamkamer en het andere exemplaar is voor de directie/ ICC-er(s).

KultuurKonnekt_Nieuwsbrf_CE_activiteiten_2016_2017_MKo_29_08_16_12.35_uur_1.pdf
Kort nieuws
Zinder
Rechtbankstraat 1
Postbus 250     4000 AG Tiel
Telefoon 0344 640 693
Fax 0344 630 810
educatie@cultuurbedrijftiel.nl