Over kultuurkonnekt
Wordcloud%2015-16

KultuurKonnekt is het regionale coördinatiepunt voor kunst- en cultuureducatie op scholen voor met name basis-, en speciaal onderwijs (incidenteel ook voortgezet onderwijs) in alle gemeenten van het Rivierenland .

Het doel van KultuurKonnekt is:
  • het stimuleren en adviseren van kunst- en cultuureducatie op scholen
  • ondersteunen van ICC-ers en directies bij het maken van kunst- en cultuurbeleid
  • het op elkaar afstemmen/ verbinden van vraag en aanbod van scholen en lokale en regionale culturele instellingen
  • en het bevorderen van samenwerking tussen plaatselijke en regionale culturele organisaties
Cultuureducatie:
Cultuureducatie of Cultuuronderwijs is volop in beweging.
De wijze waarop cultuuronderwijs in het onderwijs wordt geïmplementeerd, is niet alleen sterk afhankelijk van de inzet en enthousiasme van de ICC-ers, directies en schoolteams maar met name speelt (helaas) het financiële aspect een belangrijke rol.

Financiën:
Scholen hebben in het nieuwe schooljaar 2016-2017 vanuit:
  • de prestatiebox voor cultuureducatie per leerling € 11,64 te besteden
  • de Lumpsum (Leerlingafhankelijke PvE’s Middelen: d) wordt er in 2016 € 101,31 per school en € 4,23 per leerling voor culturele vorming uitgekeerd
Cultuur:
Cultuur is de specifieke manier waarop mensen, in hun denken en handelen, betekenis geven aan de werkelijkheid.
In cultuureducatie zijn drie hoofdgroepen:
  • Kunst (denk aan: muziek, dans, drama/theater, beeldende kunst, architectuur)
  • Media (literatuur, poëzie, stripverhalen, “oude” media en nieuwe media (waaronder audiovisueel)
  • Erfgoed (materieel en immaterieel)
Website:
Op de website van KultuurKonnekt zijn diverse CE-activiteiten te vinden.
Voor maatwerk, extra informatie, enz. kunt u van maandag t/m donderdag telefonisch contact opnemen: 0344 64 06 93 of mailen mkoehoorn@plantage.info.

KultuurKonnekt Miriam Koehoorn
Kort nieuws
Zinder
Rechtbankstraat 1
Postbus 250     4000 AG Tiel
Telefoon 0344 640 693
Fax 0344 630 810
educatie@cultuurbedrijftiel.nl