Deskundigheids bev.
Les Ovenstook voor leerkrachten - PLANTAGE

Code: DB001

Bestemd voor groep:

In deze les voor docenten krijgt u een korte uitleg over klei, het drogen van werkstukken en de ovenstook daarvan.

Lees verder.....

Maatwerk - PLANTAGE

Code: DB002

Bestemd voor groep:

De Plantage heeft kunstvakdocenten op het gebied
van:
o beeldende kunst
o dans
o muziek
o theater
o film
o fotografie
in huis
Deze docenten kunnen, indien gewenst, leerkrachten adviseren, bijscholen, begeleiden of ondersteunen bij een project op school.

Lees verder.....

CultuurmijOost - BOEKING via Kultuurkonnekt niet mogelijk in 2017-2018

Code: DB003

Bestemd voor groep:

Cultuurmij Oost verbindt kennis over kunst en cultuureducatie met onderwijs, overheden, cultuurorganisaties, welzijnssector en bedrijven.

Lees verder.....

 C-zicht - BOEKING via Kultuurkonnekt niet mogelijk in 2017-2018

Code: DB004

Bestemd voor groep:

Cultuureducatie laat een kind niet beter rekenen of spellen. Maar wat levert het dan wel op? Cultuurmij Oost onderzocht de competenties die een leerling met cultuur ontwikkelt.

Lees verder.....
 
Kort nieuws
Zinder
Rechtbankstraat 1
Postbus 250     4000 AG Tiel
Telefoon 0344 640 693
Fax 0344 630 810
educatie@cultuurbedrijftiel.nl